مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا مژگان پورمحسن

seyamaknaderi آگوست 10, 2018 دیدگاه‌ها برای مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا مژگان پورمحسن بسته هستند
مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا  مژگان پورمحسن

از برآمدن حکومت ضد بشری خمينی در وطنمان من همواره متوجه ناخوانی و دوری مردم از حکومت و مخالفين حکومت بوده ام. علت سرکوب عريان و تمام عيار رژيم در کردستان و ترکمن صحرا تا زنان و حجاب اجباری تا اعدام کودک ۱۰ ساله ( به ادعای رژيم همراه با عکس) و زن باردار و جوان دانشجو صرفأ بخاطر خواندن يک نشريهٔ گروههای سياسی يا شرکت در تظاهرات از وحشت و هول ناشی از همين ناخوانی آخوندها با مردم ماست. علت عدم موفقيت کليهٔ گروههای اپوزيسيون فارغ از اينکه آنها از کدام عقايد برخوردار باشند يا مدعی چه حکومتی در آينده باشند را نيز همين ناخوانی آنها با جامعهٔ ايران می دانم. در اين مورد خيالپردازی اپوزيسيونهای باصطلاح چپ که تحليل هايشان کاملأ بريده از مردم ما و بر اساس تزهای درست يا غلط نظريه پردازان جوامع ديگر از شوروی سابق تا آمريکای لاتين تا آلمان و فرانسه و انگلستان تا مصر و ليبی و فلسطين و الجزاير و تا آلبانی و لهستان میباشند واقعأ تأسف انگيز هستند. ملت موفق ملت متکی بخود است نه متکی به جوامعی کاملأ متفاوت با تاريخ و فرهنگ و باورها و پثانسيل ها، آگاهی ها و ناشناخته های ديگر، مردمی شکل گرفته در جوامعی که گاه بواقع هيچ نقطهٔ مشترک تاريخی با ايرانيان ندارند. حيرت من آنگاه بيشتر ميشود که می بينم انسانهای دلسوز مردم در خارجه نيز هنوز جامعهٔ ما را درک نکرده و در مقايسه اين جامعه را با جوامع پيشرفتهٔ سياسی و دمکراتيک و پست صنعتی می سنجند و تحليل ها و رهنمودهای نامناسب با جامعهٔ ايران می دهند. در شکست اپوزيسون خارج کشوری همين بس که هيچ کدامشان در رأی گيری آزاد در خارجه و تحت نظر سازمان ملل متحد نمی تواند حتی به رأی يک دهم از اين پنج ـ شش ميليون ايرانی خارج از کشور دست يابد.

مردم ايران که به درستی رژيم سر اندر پا جنايت آخوندی را مسئول تمام بدبختيهای خويش می داند و ديگر اين ملت نه آب دارد نه برق نه زمين نه کشت و کشاورزی نه کار صنعتی نه هوای سالم نه بهداشت در دسترس نه غذا و نه سرپناه و خانه ای نه حال و نه آينده ای از جا کنده شده و آنقدر خواهد جنگيد تا اين رژيم را از پا درآورد. اين بار رهبر مبارزهٔ مردم تک به تک هموطنان در صحنه هستند کما اينکه گردانند گان و سازمان دهندگان همان شرکت کنندگان در صحنه.

من شخصأ به اين نوع مبارزهٔ مردم وطنم ايمان دارم. پيروزی مردم بر رژيم آخوندی حتمی است. درود بر زنان و مردان مبارز ايران زمين که جان عزيزشان را کف دستشان گذاشته و رودر روی هيولای ضد ايرانی همچون گردآفرين و رستم ايستاده اند.

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

 

سایت حقیقت مانا– ۱۹مرداد ۹۷- سیامک نادری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.