لیست وعکس بازجویان وشکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام

seyamaknaderi فوریه 9, 2018 0
لیست وعکس بازجویان وشکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام

برروی لینک کلیک کنید:

 

اسامی شکنجه گران

 

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری ۲۰ دی ۱۳۹۶

فرستادن دیدگاه »