عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۱) قرارداد سن پترزبورگ ۱۹۰۷

seyamaknaderi ژانویه 13, 2019 0
 عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۱) قرارداد سن پترزبورگ ۱۹۰۷
در مباحث پیشین، معاهده فینکنشتاین، قرارداد مُجمَل، عهدنامهٔ مُفَصّل، عهدنامهٔ گلستان، معاهده ترکمانچای، عهدنامهٔ تهران، قرارداد ارزنه‌الروم، معاهده پاریس، قرارداد گلدسمید و پیمان آخال اشاره شد. در این قسمت به قرارداد سن پترزبورگ(۱۹۰۷)، می‌پردازم که بدون اطلاع حکومت ایران، بین دولت‌های روس و انگلیس، به امضاء رسید و بر طبق آن کشور ما به سه منطقه تقسیم می‌شد. بمباران مجلس اول، استبداد صغیر، اولتیماتوم روسیه به ایران، اخراج مورگان شوستر از ایران، تعطیلی مجلس دوم، ورود نیروهای روسیه به ایران، تصرف تبریز و غارت و کشتار آزادی‌خواهان در سال ۱۹۱۱ از پیامدهای این قرارداد بود.
 عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۱) قرارداد سن پترزبورگ ۱۹۰۷
مقاله 
فایل صوتی
ویدئو
Attachments area
Preview YouTube video قرارداد سن پترزبورگ ۱۹۰۷ Anglo Russian Convention

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »