عضو مجاهدین درنشست مریم درآلبانی:خواهرمریم چرا دروغ میگویی؟، ویديو آزار جنسی مجاهد، جنگ یا مذاکره

seyamaknaderi آوریل 27, 2019 دیدگاه‌ها برای عضو مجاهدین درنشست مریم درآلبانی:خواهرمریم چرا دروغ میگویی؟، ویديو آزار جنسی مجاهد، جنگ یا مذاکره بسته هستند
عضو مجاهدین درنشست مریم درآلبانی:خواهرمریم چرا دروغ میگویی؟، ویديو آزار جنسی مجاهد، جنگ یا مذاکره

آقای علی تولمی نفرسمت چپ که درجلو فردی راه می رود که به آزار جنسی زنان و دختران می پردازد.

آقای خلیل فریاد رس نفرسمت  راست در ویدئو که جلوتر از فرد یاد شده که به آزار جنسی زنان ودختران می پردازد.

این دو تن هیچ نقشی در این باره نداشتند واساساً هم از اعمال فرد یاد شده بی خبر بودند، تنها باری مستند کردن این سند نام  وعکس آنها آمده است.

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.