شکوفه های سپید خلعت ام دادند

seyamaknaderi آوریل 22, 2018 دیدگاه‌ها برای شکوفه های سپید خلعت ام دادند بسته هستند

 

شکوفه های سپید خلعت ام دادند

پریروز شکوفه های سپید صدایم کردند وگفتند:«‌بیا کنارمن، عکس بگیر، توهم با پیراسریت هر روز
شکوفه بزن، سپید سپید. ازکاج وسرو بلند کناردست من،‌ اندیشه های سبز را، برویان هرروز، هر روز، بگذارجهان ومرداب پسین،‌ همچون درخت کبود بی بار وبر پشت سرت،‌ استخوان برویانند.
پریروز بازهم، زمین ودرخت وشکوفه های بهار، چنین ارزانی ام داشت تمامت طبیعت زیبایش را،

ادامه …

عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.