شورای حقوق بشرسازمان ملل به آوایی جنایت کار قتل عام ۶۷، سلام می دهد

seyamaknaderi فوریه 24, 2018 دیدگاه‌ها برای شورای حقوق بشرسازمان ملل به آوایی جنایت کار قتل عام ۶۷، سلام می دهد بسته هستند
شورای حقوق بشرسازمان ملل به آوایی جنایت کار  قتل عام ۶۷،  سلام می دهد

 

آوایی و پورمحمدی دو وزیردادگستری، هر دو عضو هیأت مرگ درقتل عام ۶۷

 

شورای حقوق بشرسازمان ملل به آوایی جنایت کار  قتل عام ۶۷،  سلام می دهد

همچنانکه خامنه ایی ورژیم آخوندی درداخل ایران می خواهند این جنایت رامشروع سازند، اینک درخارج ازایران نیزهمین سیاست را دنبال کرده و رئیس دادگستری آوایی جنایتکار را برای شرکت در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو می فرستد. رژیم جمهوری اسلامی بخوبی ازبازتاب ها ی منفی چنین حضوری، وانعکاس آن دررسانه ها مطلع است. اما برغم این سعی دارد تا همین مسئله رامشروع و به امری عادی وپذیرفته شده بدل سازد.

شورای حقوق بشرسازمان ملل ومسئولان وسخنگویان آن، با هرتوجیه وتعبیری نمی تواند،‌ مرزهای انسانی و اصول حقوق بشررا زیرپا بگذارد وبه جنایتکاران درمجمع حقوق بشر سلام کند!. این ننگی برای شورای حقوق بشراست که پذیرا چنین جنایت کارانی باشد.

پیش ازاین درمرداد سال ۱۳۹۵ درآلبانی، نامه ای به آقای آنتونیو گوترز دبیرکل وقت سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل * ارسال کرده ویادآوری کرده بودم که:«این بی حسّی وسکوت (درقبال سخنان خامنه ایی واحمد خاتمی) عواقب دردناکی خواهد داشت»

اینک سکوت درقبال جنایت کاران،‌ النهایه کاررا به اینجا می کشاند که در« شورای حقوق بشرسازمان ملل » پذیرای جنایت کاران شوند.

شورای حقوق بشرجای جنایتکاران نیست. باید شاهدین جنایت دهه ۶۰ وقتل عام سال۶۷ و۴دهه جنایت رژیم جمهوری اسلامی، گوهرعشقی مادرستاربهشتی ها ومادران جانباختگان قیام درماه ۹۶…در شورای حقوق بشرسازمان ملل حضوریابند.

مردم وبازماندگان خانواده های جانباختگان، نه فراموش می کنند ونه می بخشند. وچنین« بخشندگی» مسئولان ذیربط را ؟ ننگ شورای حقوق بشرمی دانند.

سیامک نادری ازشاهدان قتل عام ۶۷              ۵ اسفند۱۳۹۶

متن نامه ضمیمه*، برای آقای آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد وهمچنین سازمان عفو بین الملل به انگلیسی ترجمه و ارسال شده بود:

به دبیرکل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترز

باسلام

من سیامک نادری هستم، ازسال ۶۰ بیش ازهفت سال رادرزندانهای اوین، قزل حصاروگوهردشت، وسه سال آنرا درسلولهای انفرادی گوهردشت وتاریکخانه های بدون هیچ منفذ وروشنایی بسربرده وازشاهدین قتل عام ۶۷ بودم.

اینک پس نزدیک به سه دهه ازاین جنایت هولناک، وپس ازآنکه خامنه ایی ولی فقیه این رژیم می گوید:« جای مظلوم وجلاد عوض نشود.» درنمازجمعه ۳۰ تیر۹۶ احمد خاتمی امام جمعه تهران وعضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رسماً:«‌خواهان مدال دادن به مجریان اعدامهای ۶۷ می شود.»

ازشما بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد این سوال وجود دارد که : چرا درقبال چنین سخنانی وعناصربنیاد گرایی وجهان بهیمی که تمامی اصول وارزشهای حقوق بشری وجهان متمدن را بزیرسوال می کشند، سکوت می کنید؟. آیا باید به چنین عربده کشی هایی تن داد؟. درحالیکه حاکمان ایران، بعنوان عضوی درمجامع بین المللی بوده ودرجلسات آن حضور دارند؟.

داعش محصول چنین چاه بنیادگرایی است که اینک درسراسر جهان سربرآورده است. آیا باید به چنین عربده کشی هایی تن داد؟. میدان دادن به چنین عناصری، همین بحران تروریست وخشونتی است که جهان را، ازامریکا واروپا گرفته تا خاورمیانه را بکام خود فروبرده است. این سکوت معنای دردناکی دارد.

برتیرنظرکرد و پرخویش درآن دید

گفتا زکه نالیم که « ازماست که برماست»

درحالیکه آقای منتظری درآنزمان قائم مقام خمینی بود ونوارصوتی آن هم درسال گذشته بازتاب وسیعی داشت. درجلسه مرداد ۶۷ با اعضای هیأت مرگ، اعدام های سال ۶۷ را«جنایت » می داند وبه آنها هشدارمی دهد:« بزرگترین جنایتی که درجمهوری اسلامی شده ، وتاریخ ما را محکوم می کند، بدست شما انجام شده و{نام} شما را درآینده جزء «جنایتکاران در تاریخ» می نویسند…وخمینی را بعنوان یک چهره خونریز، سفاک وفتاک قضاوت می کنند!» آقای منتظری بدلیل طرح وپرده برداشتن ازقتل عام ۶۷ ازجانشینی خمینی خلع شد!. منتظری جانشین خمینی بود وچنین کرد!. این بی حسّی وسکوت عواقب دردناکی خواهد داشت.

همچنانکه درگذشته یکی ازسرکردگان رژیم می گویدمی گوید:« اسلحه وبمبی که مسلمانان درلبنان وجاهای دیگر…بکارمی گیرند، هم اسلحه وبمب اش  را ما میدهیم و هم ایدئولوژیش را» واینک شاهدبحران وصدورتروریسم لبنان، یمن، سوریه، عراق وبحرین و… هستیم. ( نقل به مضمون)

سخنان احمد خاتمی واهداء مدال به « جنایتکاران درتاریخ» چیزی جزسوختبارایدئولوژی خشونت وتروریسم، ترویج جنایت وقتل عام نیست.

این درحالی است که هریک ازمقامات دولتی وپارلمانی وشخصیت های سیاسی اروپایی، چنین برطبل نقض حقوق بشروجنایت وحمایت ازقتل عام ها واهداء مدال به جانیان بکوبند، با واکنش شدیدجهانی وازجمله نهاد های حقوق بشری مواجه میشوند.

آقای گوترز

درسالگرد این قتل عام، وآنچنانکه حتّی حداد عادل یکی ازنزدیکان خامنه ایی، ناگزیر آنرا بعنوان:« قصه زیرپوست مردم» می نامد. به دفاع ازحقوق بشر، به دفاع ازجانباختگان ۶۷، خانواده ها ومادران خاوران، به دفاع ازحقوق وخواسته مردم ایران، دربرابرچنین توحشی بپردازید.

سیامک نادری ۵ مرداد ۱۳۹۵- آلبانی

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری ۵ اسفند ۹۶

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.