سکوت مفتضح مریم رجوی الهه کینه توز، در برابر دستگیری جلاد حمید عباسی

seyamaknaderi نوامبر 13, 2019 0
سکوت مفتضح  مریم رجوی الهه کینه توز، در برابر دستگیری جلاد حمید عباسی

 

دیگر

پرندگان جَلد

دردستان الهه های کینه توزتان

تخم نمیگذارند

بدرود جهان

بدرود قفس دار  زندگی

بدرود…

با هزاران تبریک به مردم ایران و خانواده های سربداران قتل عام ۶۷ و با تقدیر و قدرشناسی از آقای ایرج مصداقی.

مریم رجوی تا این ساعت از انعکاس خبر دستگیری حمید عباسی از جلادان قتل عام ۶۷ در زندان گوهردشت و از بازجویان و  به اصطلاح دادیار؟ زندان در دهه ۶۰ خودداری نموده است. این درحالی است که تمام رسانه ها این خبر را درج داده و مصاحبه های مختلف در همین باره با آقای ایرج مصداقی که نقش اصلی در دستگیری این شکنجه گر و جانی داشته است انجام داده اند.

درمیان صد ها سایت سازمان مجاهدین، تنها در یک سایت جانبی بنام « اتحاد انجمنها برای ایران آزاد» این خبر بدون نام بردن از آقای ایرج مصداقی و  باتحریف خبر نوشته است:

«…دستگاه قضایی سوئد “حمید نوری” را با پیگیری دکتر کاوه موسوی، یکی از قضات دادگاه لاهه و مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار بازداشت کرده است. »؟

بدینوسیله مریم رجوی می تواند همچون دست بستگانی چاکرمنشی که در برابر او ایستاده اند و با دایره قرمز در عکس فوق مشخص شده است، گوش این اتحادیه نامتحد کم عقل «آتش نا بفرمان»  را کشیده و برای آنها نشست های دیگ و عملیات جاری کینه کشی برگذار کنند.

لینک ضمیمه است:

دستگیری و احضار یک عامل قتل‌عام دهه 60 در سوئد

این شعر در لیبرتی و بهنگامی که درون تشکیلات حضور داشتم نسبت به خیانت رهبری مجاهدین و توتالیتاریسم مخوف ایدئولوژیک اسلام سیاسی  فرقه رجوی سروده ام:

“اعتماد قفس”                 ۰۰/۷/۱۳۹۱

 

بالهای کبوترجَلد را چیدند …!

آشیانی که پرنده را

بی بال و پر و- بی پرواز می خواست

اعتماد قفس را

شکست .

 

وچُنین

نیستیِ مادرانه هایش را پرده درید

جان ازقفس رهید

آسمان ابرگریست

قفس امّا

آماج صاعقه گشت …

 

گنجشک از هراس

دق کرد و مُرد!

قفس دار

بازصومعه را رنگ میکرد .

دیگر

پرندگان جَلد

دردستان الهه های کینه توزتان

تخم نمیگذارند

بدرود جهان

بدرود قفس دارزندگی

بدرود

ازکتاب:« من آبی سرا و ، سراب؟!» سیامک نادری

 

درود بر طوقیان سربدار ۶۷

درود بر تمام زندانیان و  بویژه زنان آزاده ای که اینک و امروز در شکنجه گاهها ی رژیم جمهوری اسلامی مقاومت می کنند.

 

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »