سخنانی ازافسر اطلاعاتی پیشین جدا شده ازسازمان مجاهدین

seyamaknaderi می 14, 2018 دیدگاه‌ها برای سخنانی ازافسر اطلاعاتی پیشین جدا شده ازسازمان مجاهدین بسته هستند
جنایات قبیله اسلامی مارکسیستی رجوی
سخنانی از افسر اطلاعاتی پیشین جداشده سازمان مجاهدین خلق
mojahededirooz.blogspot.fr

سایت حقیقت مانا – ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۷- سیامک نادری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.