روح الله زم مآمور رژیم، قتل هسته ای و مأمور اطلاعات، دشمنی با نسرین ستوده، سروش و خمینی،

seyamaknaderi مارس 7, 2019 0
روح الله زم مآمور رژیم، قتل هسته ای و مأمور اطلاعات، دشمنی با نسرین ستوده، سروش و خمینی،

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »