رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند

seyamaknaderi جولای 7, 2018 0
رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند

سیامک نادری

اسامی ۴۰۵ تن ازقربانیان این فریب ونیرنگ رهبر ورئیس جمهور مقاومت؟، دردسترس می گذارم.

روی لینک زیرکلیک کنید:

رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعد% (1)

سایت حقیقت مانا -۱۶تیر ۹۷ -سیامک نادری

فرستادن دیدگاه »