رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان

seyamaknaderi اکتبر 28, 2019 دیدگاه‌ها برای رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان بسته هستند
رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان

سیامک نادری

اطلاعیه کمیسیون تحت هدایت مریم رجوی و محتوای آن به اندازه کافی نشانگر عملکرد باند تبهکار رهبری عقیدتی رجوی  و اهرم پیشبرد سیاست ها او (مریم رجوی) و برعهده گرفتن مسئولیت جاسوسی و ارعاب و ایذاء منتقدین و جدا شدگان از شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق… است.

لینک «اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم» از سایت ایران افشاگر :

 

حضیض و درماندگی کمیسیونی با نام دهان پرکن «امنیت و ضد تروریسم» شورای ملی مقاومت، دریک جاسوسی و عکس گرفتن  از امور شخصی  منتقدان و فعالان سیاسی را می توان بخوبی دریافت. راستی سوال این است که این کمیسیون امنیت و ضدترورویسم درمقابل رژیم جنایتکار آخوندی فعالیت می کند؟، یا جداشدگان از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت؟.

 

همین اطلاعیه نشانگر محتوای این کمیسیون بی صاحب مانده ای است که هنوزپس ازگذشت ۱۶سال ازمرگ ابراهیم ذاکری،  رجوی مسئولیت آنرا یدک می کشد. لازم به توضیح است که ابراهیم ذاکری یکی ازشکنجه گران و بازجوهای رجوی در قرارگاه اشرف بود. او یکی از بازجویانی بود که آقای رضا گوران درخاطرات خود از زندانهای رجوی ازشکنجه و بازجویی های او نام برده است. تمام اعضای این کمیسیون جنایت پیشه، همان پرسنل زندان و شکنجه گران در اشرف بودند که لیست اسامی آنهارا  پیش ازاین انتشار ارائه نموده ام.

 

بنظر من کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت نمی بایست بصورت  یکجا، اینهمه بلاهت و سفاهت را به بخرج داده وبنویسد:«  آقای حسین عبدی هوادار شناخته شده مجاهدین در سوئد «بطور اتفاقی» در فرودگاه بود. «بطور اتفاقی» ایرج مصداقی را دید.« بطور اتفاقی» تصمیم گرفت میان آنبوه جمعیت و ازدحام تنها  از ایرج مصداقی عکس بگیرد. عکس گرفتن هم «طبق قانون سوئد جرم» نیست( قوانین هرکشور رانیز میدانند). اما کیست که این اطلاعیه را بخواند و دُم خروس جاسوسی آشکار را پی نبرد.

 

من نیز با الهام از همین نوشته کمیسیون امنیت و ضد تروریسم (پیشدستی احمقانه تواب تشنه به خون )لازم است توضیح دهم که تواب تشنه بخون کسی است که از نسخه ولایت فقیه کپی می کند  رهبری عقیدتی به پیشانی خود می چسباند. و بصورت سفاهت آمیزی هم شعار میدهد« مرگ بر اصل ولایت فقیه»؟. بلاهت و سفاهت یعنی همین. یعنی هم ریشه شدن با آخوندهای جنایتکار.

 

همین اطلاعیه نشانگر آن است حسین عبدی با دستور تشکیلات مجاهدین خلق اقدام به عکسبرداری نموده است. جاسوسی یکی از اولین اموری است که هر مجاهد خلق باید انجام دهد. از آنجا که اعضای سازمان مجاهدین حق داشتن تلفن همراه ندارند این مسئولیت به هواداران نزدیک آنها سپرده میشود.

حقیقت آن است که ما بهیچوجه با یک سازمان سیاسی یا نظامی مواجه نیستم، ما با یک باند تبهکاری که هیچ ابایی از جنایت ، فساد و خیانت برای به قدرت رسیدن قدرت ندارد. اگر بحث برسر مواضع سیاسی و یا ایدئولوژی آن بود من به هیچوجه در مقابل این سازمان قرار نمی گرفتم زیرا کار سیاسی است. اگر چه در محتوا معتقدم اتخاذ مواضع سیاسی و استراتژیک آنها مبتنی بر اسلام سیاسی نیز، ناشی از خیانت رجوی به مردم برای کسب قدرت بوده و النهایه جنگ آنها با رژیم جمهوری اسلامی جنگ قدرت برای رهبری رجوی و اسلام سیاسی است.

برای آشنایی با عملکرد کمیسیون امنیت و ضد تروریسم  سه لینک را ذیلا می آورم:

 

 

 

اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال۷۳ درزندانهای رجوی درقرارگاه اشرف

 

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.