حضیض وحقارت یک رهبر

seyamaknaderi می 27, 2018 دیدگاه‌ها برای حضیض وحقارت یک رهبر بسته هستند
حضیض وحقارت یک رهبر

حضیض وحقارت یک رهبر وپیام به کازرون درخون

پس از۱۰روز تنها ۵ بیننده

 

متأسفانه درحین کار عکس ۵ نمایش حذف ومجبورشدم چند بار مجدداً عکس بگیرم. زیرا با تلفن ازمانیتور کامپیوترعکس می گیرم و به شیوه درست کارآشنایی ندارم. اما تأثیری درمحتوای کارنمی گذارد.

 

درگوشه سمت راست عکس برروی کامپیوتر تاریخ میلادی امروز یکشنبه ۶ خرداد ۹۷نوشته شده است.

 

معنی مجازات اتودینامک نقض اصول وارزشها وآرمان وپشت پا زدن به عهد وپیمان ها، چیزی نیست جزاینکه رجوی در۲۷ اردیبهشت ۹۷ پیامی تحت عنوان:« کازرون شهرقیام وآتش وخون دشمن» بدهد وپس از۱۰ روزتعداد بینندگان آن ۵ نفرباشند؟. دونفر ازاین ۵ تن، من ودوستم هستیم که این ویدئو را برای من ارسال و بر فرصت طلبی رجوی کرده است.

این درحالی است که قسمت دوم مصاحبه خانم فرشته هدایتی یکی ازجداشدگان ازمجاهدین با آقای همنشین بهار ، تنها درعرض ۵ روز، تا این لحظه بیش از۱۸۸۵ بازدیدکننده داشته است. حقیقت چنین قدرت شگرفی دارد. دراین میدان هرکسی وبه هردلیلی … بخواهد درمقابل حقیقت بأیستد، وبه هرنحوی مخدوش وکمرنگ سازد، درمقابل مردم قرارگرفته وسرنوشتی بهترازاین رهبری نخواهد داشت.

همین خبریک حقیقت دیگر را برملا می سازد که درتشکیلات سازمان مجاهدین،‌ هرگونه دسترسی اعضا به اینترنت ممنوع است. غارذی بودن رهبری وعدم شفافیت ناشی از فساد وجنایت روز افزون است.

مسعود رجوی اولین کسی است که باید درقبال « فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین» پاسخگو باشد. نمی توان ازکشته  وزخمی های جنایتکارانه رژیم درکازرون سخن گفت،‌ اما خود بعنوان اپوزیسیون که هنوزبه حاکمیت نرسیده، سیستم زندان، شکنجه، قتل وسربه نیست کردن… راه انداخت.

شرم آور است که آمارخودکشی دردرون تشکیلات ومناسبات توتالیتاریسم مطلق ومخوف ایدئولوژیک  مجاهدین، ازخودکشی درحاکمیت رژیم پلید جمهوری اسلامی، بسته به سالهای مختلف بین ۵تا ۱۰ برابر بیشترباشد.

صدورچنین پیامهایی برعلیه رژیم جمهوری اسلامی نمی تواند قتل وشکنجه درون مناسبات مجاهدین را مشروع سازد. این درحالی است که حتی قتل وشکنجه دشمن نیزناقض اصل حقوق بشراست.

سایت حقیقت مانا – ۶ خرداد ۱۳۹۷– سیامک نادری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.