گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی (۳) پای قدرت که برسد هیچ کس معصومانه رفتار نمی‌کند

 

سایت حقیقت مانا – ۲۱ مرداد ۹۷ – سیامک نادری