ننگ سکوت مریم رجوی، سند و لینک مقاله خاشقچی درسایت سازمان مجاهدین

عطف به مصاحبه:«تماس ونوارصوتی مجاهدین پس ازجدایی من، خیانت وحق السکوت، ازمحمد رجوی تا سیامک و…، خاشقچی.»

هم میهنان ودوستان عزیز

متأسفانه سازمان مجاهدین تمامی نوشته ها و…ازسایت خود حذف می کند و طبق معمول درقسمت جستجو سایت هیچ چیزی دیده نمی شود. رهبری سازمان تمامی اسناد ومدارکی که ممکن است برعلیه خودش استفاده شود ازدسترسی دورمی سازد.

لینک سایت مجاهدین:

https://news.mojahedin.org/i/news/181095

سایت سازمان مجاهدین خلق ایران:

۱۳۹۵/۰۴/۲۱

گردهمایی بزرگ ایرانیان

قاشقچی سردبیر روزنامه الوطن و تحلیلگر سیاسی: آیا در چنته ایران شری باقی مانده که علیه ما به‌کار نگرفته باشد؟

سی.ان.ان.عربی دبی، امارات متحدهٴ عربی ۲۰تیر: پس از کنفرانس اپوزیسیون ایران… روز یکشنبه جمال قاشقچی به هشدار شرکت الامیر ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات سعودی در اجتماع اپوزیسیون ایران در پاریس پایتخت فرانسه در روز شنبه که باعث خواهد شد تهران اپوزیسیون سعودی را دور هم جمع کند، پاسخ داد.

قاشقچی در حساب ”تویتر“ خود گفت: «برخی شرکت امیر ترکی الفیصل در کنفرانس سالانهٴ اپوزیسیون ایران را مورد انتقاد قرار دادند که بهانه‌یی برای دخالت ایران می‌دهد! و آیا در چنته ایران شری باقی مانده که علیه ما به‌کار نگرفته باشد؟. یکی از آنها گفت: ترکی الفیصل به ایران بهانه برای حمایت از مخالفان سعودی داد! اگر می‌توانند مخالفان سعودی را در یک سالن کوچکی در هتلی در پاریس جمع کنند، اجازه دهید بکنند! …»

سایت حقیقت مانا- ۸آبان ۹۷