نصرت‌الله فیروز، و داستانِ حذف و قتل وی در سمنان 

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، سلام بر شما. سلامی پُر از گرما و امید. در بحث دولتمردان عصر رضاشاه، پیش‌تر به اندیشه‌ها، آرزوها و رنج‌های سیدحسن تقی‌زاده، علی‌اکبر خان داور و تیمورتاش اشاره نموده‌ام. در این بخش به نصرت‌الله فیروز یکی از بازیگران صحنه سیاست در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی می‌پردازم. این بحث را از ویدئو یا فایل صوتی بشنوید.
دولتمردان عصر رضاشاه (۴)
نصرت‌الله فیروز، و داستانِ حذف و قتل وی در سمنان
 
مقاله
فایل صوتی
ویدئو

حقیقت مانا