تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی. سیامک نادری

  سی هفتمین سالگرد ۱۹بهمن سال ۶۰ ومراسم سنتی عاشورای مجاهدین خلق در میدان دانفرروشرو در پاریس پس ازچند هفته تبلیعات و گرد آوری هواداران ازسراسر اروپا وهمچنین افرادی با ملیت های رومانی، لهستانی، آلبانی … ادامه خواندن تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی. سیامک نادری