تائید سازمان مجاهدین در مورد عضو گیری دو کودک سرباز دخترِ زیر 18 سال – حنیف حیدر نژاد

سازمان مجاهدین خلق در ویژه نامه ای با عنوان “هشت زن قهرمان بر تارک حماسه کبیر ۱۹فروردین ۹۰ در اشرف” به تقدیر از این زنان پرداخته است. در بین این 8 زن، دو نفر از آنها، یعنی آسیه رخشانی و صبا هفت برادران در زمان پیوستن به “ارتش آزادیبخش” 16 ساله بوده اند.
در وبسایت مجاهدین، در صفحه “زندگینامه شهدا” در مورد آسیه رخشانی آمده است:
تولد: ۱۳۶۲
شهادت: ۱۹ فروردین ۱۳۹۰- اشرف
پیوستن به ارتش آزادیبخش ملی ایران: ۱۳۷۸
در مورد صبا هفت برادران نیز آمده است:
تولد: ۱۳۶۱ در تهران
شهادت: ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
پیوستن به ارتش آزادیبخش ملی ایران: ۱۳۷۷
با در نظر داشت زمان تولد آسیه رخشانی و صبا هفت برادران و “زمان پیوستن به ارتش آزادیبخش” که خود سازمان مجاهدین آن را اعلام و انتشار داده است، مشخص می شود که هر دوی آنها در زمان سرباز گیری 16 ساله بوده اند.
در لیست مربوط به فرزندان مجاهدین که از عراق به خارج از عراق منتقل شده اند، نام آسیه رخشانی در ردیف 396 دیده می شود. تاریخ تولد او 16.08.1362، تاریخ انتقال او از عراق به خارج از آن کشور 18.10 1369 قید شده است. یعنی در زمان جدا کردن او از خانواده و خروج از عراق، او 7 ساله بوده است. مطابق این لیست او به آمریکا منتقل شده بود.
نام صبا هفت برادران نیز در لیست فوق الذکر آمده در ردیف 858 قابل دیدن است. در این لیست تاریخ تولد او 25.04.1361 و تاریخ خروج او از عراق 26.10.1370 آورده شده است. یعنی در زمان جدا کردن او از خانواده و خروج از عراق، او 9 ساله بوده است. او به آلمان منتقل شده بود.
 
پس از انتشار یک گزارش در نشریه سایت در آلمان با امین گل مریمی از کودک سربازان سابق در سازمان مجاهدین، این سازمان وجود کودک سربازان در این سازمان را انکار کرده است.[1]. اینک خود این سازمان حداقل در دو مورد “پیوستن” و عضوگیری دختران زیر 18 سال را تائید می کند.
دادگاه عالی هامبورگ در ارتباط با شکایت سازمان مجاهدین برعلیه نشریه سایت، در مورد امین گل مریمی به عنوان یکی از کودک سربازانی که در این سازمان بوده است تاکید کرد: اینکه او [امین گل مریمی] ۱۲ سال در قرارگاه اشرف بوده موضوعی نیست که بشود به آن اعتراض کرد. این غیر قابل انکار است که او ۱۲ سال در کمپ [در نزد سازمان مجاهدین در اشرف و لیبرتی] بوده است. از نظر او رفتن از آلمان به قراگاه اشرف غیر داوطلبانه بود.
انکار سازمان مجاهدین در مورد اینکه این سازمان بطور سیستماتیک و هدفمند کودکان زیر 18 سال را از کشورهای مختلف با هدف عضوگیری آنها در “ارتش آزادیبخش” به عراق منتقل کرده است قابل باور نیست. چندین کودک سربازِ سابقِ دیگر در این سازمان که بعدا از این تشکیلات جدا شده اند به اشکال مختلف از جمله  مصاحبه، نوشتن کتاب یا شرکت در برنامه های کلاب هاوس در مورد تجربه شخصی خود گزارش داده اند.[2]
امیدوارم افرادی که در مورد آسیه رخشانی و صبا هفت برادارن و دیگر کودک سربازانی که در این سازمان جان خود را از دست دادند، اطلاعاتی دارند، خاطرات خود را منتشر کنند. حقیقت یابی یکی از پایه های دادخواهی و یک اقدام ضروری برای آگاه کردن افکار عمومی است. به این ترتیب می توان از تکرار جنایت جلوگیری کرد.
نظر به آنکه تاکنون و در موارد متعدد سازمان مجاهدین اسنادی که می تواند بر علیه خودش باشد را از سایت های رسمی یا وابسته به خود حذف کرده است، غیر قابل انتظار نیست، اگر بعدا در دو سندی که این مقاله به آن اشاره شده، عبارت “پیوستن به ارتش آزادیبخش” نیز حذف گردد.
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/24109
 

زیرنویس ها
1. 
2. 
– 

گزارش مجله دانمارکی در باره یکی از کودکان جدا شده از خانواده توسط مجاهدین
 
منبع:‌ سایت حنیف حیدر نژاد

حقیقت مانا