انگشت بی درنگ نا « جوانمردی» بر ماشه ترور شخصیت

علی جوانمردی: « هر کسی در هرکسوتی آمد و تحت عنوان کمک به مردم در مورد مبارزان مختلف که علیه جمهوری اسلامی صحبت می کنند، وارد عمل شد شک نکنید اینها وابسته به جمهوری اسلامی هستند» سیامک نادری در بهترین صورت حتی نمی توان این استنباط را داشت ریشه ها و روش ها یی که … Continue reading انگشت بی درنگ نا « جوانمردی» بر ماشه ترور شخصیت