انتخاب بین آلترناتیو بد و بدتر؟ از سازمان #مجاهدین تا حکومت اسلامی. مانی، آثار، چوبینه، یغمایی

 

سایت حقیقت مانا – ۲۲تیر ۹۷ – سیامک نادری