از چرائی تشیع جنازه یک لات تا ظلمی که چپ بر زنده یاد عباس امیر انتظام روا داشت با مسعود نقره کار

بر روی لینک کلیک کنید:

سایت حقیقت مانا – ۲۳تیر۹۷ -سیامک نادری