آقای رجوی، تو خود«خدای خویش» باش – امّا؟- سیامک نادری

 

 “بخشایش ”              ۱۳۹۱/۲/۱

 

آه

ای کُندۀ خیس خورده گناه ؟!

هیچ آتشی

نمی سوزاندت !

بگو :

چکارت کنند …؟!

تو”خود”

“خدای خویش” باش !

 

 

ازکتاب:« من آبی سرا و ، سراب؟!» سیامک نادری

 

سایت حقیقت مانا – ۶تیر۹۷- سیامک نادری