آخرین اطلاعات دریافتی در باره دادگاه حمید نوری

سیامک نادری  – از شاکیان دادگاه حمید نوری

امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه ای زوم با أقای یوران یالمارشون وکیل پرونده حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد نکات جدید وجود داشت و آنچه توسط ایشان ارائه و اطلاع داده  شد را در اختیار هم میهنان عزیز و دادخواهان قتل عام ۶۷ می گذارم:

– دیروز کیفرخواست  توسط دادستان به دادگاه سوئد تحویل داده شد و کل تحقیقات علنی شده و رسانه ها انتشار دادند.

– این پرونده تاکنون شامل ۱۰ هزار صفحه تحقیقات مقدماتی را شامل میشود.

– آقای « هرش صادق ایوبی» همان شخصی که ارتباط خود با حمید نوری را به آقای ایرج مصداقی اطلاع داده است…، در جلسه داگاه بازجویی نمیشود.

– کیفر خواست دارای  دو بند اتهام است:

۱- بند جنایت علیه بشریّت

جنایت علیه بشریت مقوله پیچیده ای است که توضیح میدهم:

مبنا و اساس برمی گردد به درگیری ۲۶ ژوئیه۸۸ [ عملیات فروع جاویدان]، این جنگ میان ایران و عراق بود و مجاهدین خلق هم در آن نقش داشتند و خمینی دستور داد کسانی که در زندان  از مجاهدین هواداری می کنند باید محاکمه و اعدام شوند… «جنایات جنگی» هرگز شامل محضوریّت زمانی نمی شود.

۲- اتهام قتل عمد

بستگان گروه های چپ که اعدام شده اند.

– جرم حمید نوری، همکاری و مشاوره با دیگرا اشخاص دخیل در این امر بوده که زندانیان را برده و اعدام کرده اند.

A  پیوست –

اسامی ۱۱۰ نفر از زندانیان عضو مجاهدین خلق که اعدام شده اند.

این ۱۱۰ نفر اسامی است که داده شده و حمید نوری در اعدام آنها نقش و مسئولیت داشته است.

B  پیوست –

اسامی ۲۳ نفر که توانسته اند زنده از زندان بیرون بیایند.

–  حمید نوری اساسا انکار می کند که در قتل عام شرکت داشته است و می گوید مدتی در گوهردشت کار می کرده است و در همان مدت برخوردهایخیلی خوبی  [ بازندانیان] داشته است.

– حمید نوری[با اشاره و عطف به فایل صوتی حمید نوری] نمی تواند در دادگاه شاهدین و شاکیان را تهدید کند، و اگر چنین کند همین یک جرم دیگری است که  جزء اتهامات او میشود.

– هنگامی که دادستان و وکلای پرونده  دادخواهان از فایل صوتی حمید نوری که به تهدید و داده پیام سیاسی …مبادرت کرده بود مطلع شدند، بسیار ناراحت شدند. حمید نوری همچنان در سلول انفرادی است و محدودیّت دارد، اما بدلیل بازداشت طولانی طبق قوانین سوئد این اجازه را داشته است که با بستگان نزدیک ( همسر و فرزندان و پدر و مادر…) در حضور پلیس ونگهبان تماس داشته باشد.

اما عملی که حمید نوری در تماس با خانواده انجام داده و باعث عصبانیت دادستان، وکلای پرونده و دادخواهان شده است، این بوده که  در این تماس حمید نوری شروع کرده به دادن پیام سیاسی…، و این تماس توسط بستگان او ضبط شده است.

دادستان بسیار ناراحت شده است و به حمید نوری و وکلای او تذکر داده اند که اگر یکبار دیگر چنین کاری کند اجازه تماس با بستگانش را ندارد!.

آقای یوران  یالمارشون در پایان افزود:

بدلیل اینکه حجم مکالمات در دادگاه زیاد است،  و امکان ارسال آن وجود ندارد، مکالمات دادگاه روی فلش ضبط شده وبرای شاکیان و شاهدان  پرونده ارسال می کنند.

در همین رابطه :

https://kayhan.london/fa/1400/04/31/%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%db%b6%db%b7%d8%9b-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af

 

تیزر فیلم – فیلمی درباره روند دستگیری و محاکمه حمید نوری

حقیقت مانا