تازه‌ترین نوشته‌ها »

فوری/ فیلم کامل افشاگری رحیم مشایی در مورد پشت پرده های نظام و مخالفت با تیم احمدی نژاد

فوری/ فیلم کامل افشاگری رحیم مشایی در مورد پشت پرده های نظام و مخالفت با تیم احمدی نژاد

seyamaknaderi سپتامبر 5, 2018 0

سایت حقیقت مانا – ۱۴ شهریور۹۷

بیشتر بخوانید »
جیغ جیغِ جناب دکتر حسن عباسی: فِلَشِ مردم رفته به طرف رهبری!

جیغ جیغِ جناب دکتر حسن عباسی: فِلَشِ مردم رفته به طرف رهبری!

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

سایت حقیقت مانا – ۱۳ شهریور ۹۷

بیشتر بخوانید »
عهد نامه ۱۹۷۵ الجزایر – مقاله و ویدئو. همنشین بهار

عهد نامه ۱۹۷۵ الجزایر – مقاله و ویدئو. همنشین بهار

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

تاریخ، علم بررسی حوادث گذشته است اما فایده آن برای گذشته نیست بلکه برای حال و آینده است. تاریخ گذشته‌ای است که زمان حال را پدید آورده و حرکتی است که به سوی آینده

بیشتر بخوانید »
صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  نیره انصاری

صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  نیره انصاری

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

بازار پر سود زنان صیغه‌ای ایرانی برای زائران عراقی در شهر مشهد و رواج تن فروشی زنان ایرانی زیر لوای مذهب از پیامدهای گسترش صنعت گردشگری مذهبی در ایران شده است! با وجودی که

بیشتر بخوانید »
تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) – بابوف و جنبش بابوفیسم

تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) – بابوف و جنبش بابوفیسم

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

با حرارت در ساحل رودخانه بحث می‌کنند که آیا مزرعه آن سوی رودخانه ذرت است یا گندم؟ بسیارخوب، بیائید ابتدا از رودخانه عبور کنیم، آن وقت در آن جا حقیقت را درمی‌یابیم.این بحث در

بیشتر بخوانید »
برده داری از منظر حقوقی از عصر باستان تا مشهد مقدس با نگاه نیره انصاری حقوقدان

برده داری از منظر حقوقی از عصر باستان تا مشهد مقدس با نگاه نیره انصاری حقوقدان

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

سایت حقیقت مانا – ۱۳ شهریور

بیشتر بخوانید »
درباب قرار داد دوستی شیطان بزرگ با اتحاد جماهیر ولی مطلقه فقیه با نگاه رضا روحانی

درباب قرار داد دوستی شیطان بزرگ با اتحاد جماهیر ولی مطلقه فقیه با نگاه رضا روحانی

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

سایت حقیقت مانا – ۱۳ شهریور۹۷

بیشتر بخوانید »
اتهام جاسوسی و ارتباط با همسر چند شخصیت دوره شاه به مشایی

اتهام جاسوسی و ارتباط با همسر چند شخصیت دوره شاه به مشایی

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

  سایت حقیقت مانا -۱۳ شهریور ۹۷

بیشتر بخوانید »
میعادی دیگر با بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران . قسمت دوم… اسماعیل وفا یغمائی

میعادی دیگر با بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران . قسمت دوم… اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

سایت حقیقت مان -۱۳ شهریور۹۷

بیشتر بخوانید »
میعادی دیگر با بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران . قسمت اول. اسماعیل وفا یغمائی

میعادی دیگر با بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران . قسمت اول. اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi سپتامبر 4, 2018 0

  سایت حقیقت مانا -۱۳ شهریور۹۷

بیشتر بخوانید »