تازه‌ترین نوشته‌ها »

کالبد شکافی شماره(4) بحث بسیار شیرین نظری ادبی فلسفی هواداران. اسماعیل وفا یغمائی

کالبد شکافی شماره(4) بحث بسیار شیرین نظری ادبی فلسفی هواداران. اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi می 14, 2020 0

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است

آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است

seyamaknaderi می 13, 2020 0

  هم میهنان، آزاداندیشان، حکومت اسلامی حاکم بر ایران از آغاز کسب قدرت، اقدام به سرکوب آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی کرد. دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین فکری، عقیدتی و مخالفین سیاسی،

بیشتر بخوانید »
آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است

آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است

seyamaknaderi می 13, 2020 0

  حنیف حیدر نژاد هم میهنان، آزاداندیشان، حکومت اسلامی حاکم بر ایران از آغاز کسب قدرت، اقدام به سرکوب آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی کرد. دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین فکری، عقیدتی

بیشتر بخوانید »
کالبد شکافی شماره 3 . کالبد شکافی یک میز گرد تلویزیونی علیه امیروفا یغمائی اسماعیل وفا یغمائی

کالبد شکافی شماره 3 . کالبد شکافی یک میز گرد تلویزیونی علیه امیروفا یغمائی اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi می 12, 2020 0

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
اپوزیسیون و همبستگی بخش 1 پری عسگری رضا روحانی فواد پاشایی جهانشاه رشیدیان و دارا صالح زاده

اپوزیسیون و همبستگی بخش 1 پری عسگری رضا روحانی فواد پاشایی جهانشاه رشیدیان و دارا صالح زاده

seyamaknaderi می 12, 2020 0

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
از هر سو که بنگری هراس می بارد از خامنه ای

از هر سو که بنگری هراس می بارد از خامنه ای

seyamaknaderi می 11, 2020 0

سیامک نادری از حوادث آبان ۹۸تا به امروز، چیزی جز بازتاب انکار ناپذیر هراس و هلاک گشت در روح و روان خامنه ای از شرایط بحرانی داخلی و بین المللی به نمایش نمی گذارد:

بیشتر بخوانید »
کالبد شکافی یک پرونده و یک اتهام کثیف علیه امیر وفا یغمائی و چند تن دیگر اسماعیل وفا یغمائی

کالبد شکافی یک پرونده و یک اتهام کثیف علیه امیر وفا یغمائی و چند تن دیگر اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi می 10, 2020 0

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
پیام امیر یغمایی به رهبری سازمان‌ مجاهدین و درخواست تماس با مادر خود

پیام امیر یغمایی به رهبری سازمان‌ مجاهدین و درخواست تماس با مادر خود

seyamaknaderi می 9, 2020 0

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
کارگر قرون وسطی کرونا ویروس و بیکاری زنان با نگاه نیره انصاری کارشناس حقوق بین الملل

کارگر قرون وسطی کرونا ویروس و بیکاری زنان با نگاه نیره انصاری کارشناس حقوق بین الملل

seyamaknaderi می 6, 2020 0

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
درگذشت نجف دریا بندری  از یک کتاب، تا یک احساس و زندگی و مبارزه

درگذشت نجف دریا بندری از یک کتاب، تا یک احساس و زندگی و مبارزه

seyamaknaderi می 5, 2020 0

سیامک نادری اولین بار در شانزه سالگی کتاب« پیرمرد و دریا» را خواندم… خیابون پهلوی، نرسیده به سینما پولیدور، بساط چرخهای کتاب فروشی با حراج۴۰ ٪ تخفیف، و بعضی کتابها با ۳۰ ٪ تخفیف،

بیشتر بخوانید »