“مادر ”     

seyamaknaderi مارس 10, 2018 دیدگاه‌ها برای “مادر ”      بسته هستند
“مادر ”     

  

    “مادر ”               ۱۳۹۱/۷/۲۲

 

مادر

بازآفرینۀ رؤیای بی زوال زندگی

چرک شوی زندگانی

“سرمایه” عشق و

برف بردلِ پاک یقین اش

و”عشق” سبز

“یارغارِ” ، مادرانه ها یش …

 

بارهای “گناه ازل” بر دوش کومه اش

بخشایش خدا را

آفرینه است .

 

مُهرِنجیبِ سکوتِ لبانش

بافته های عشق

رازهای آفرینش سر به مُهر…

 

هنوز نمی دانم

عشق

موم دست مادران است

یا مادران

مومِ دست عشق

 

میدانم

خدا

رنگمایه عشق را

از “جانِ” مادران گرفت

مادران

هستانه های بی رنگ خدا

ازکتاب : «برای لبخندی که برلبانم بنشیند»- سیامک نادری

سایت حقیقت مانا – سیامک نادری ۱۸ اسفند ۹۶

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.