اخبار »

کالبد شکافی شماره پنج. کالبد شکافی دو اسفتکتر و دو سندرقیت. اسماعیل وفا یغمائی

کالبد شکافی شماره پنج. کالبد شکافی دو اسفتکتر و دو سندرقیت. اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi می 16, 2020 دیدگاه‌ها برای کالبد شکافی شماره پنج. کالبد شکافی دو اسفتکتر و دو سندرقیت. اسماعیل وفا یغمائی بسته هستند

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
پاسخ کوتاه امیر یغمایی به سیرک ارتباط مستقیم مجاهدین

پاسخ کوتاه امیر یغمایی به سیرک ارتباط مستقیم مجاهدین

seyamaknaderi می 14, 2020 دیدگاه‌ها برای پاسخ کوتاه امیر یغمایی به سیرک ارتباط مستقیم مجاهدین بسته هستند

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
کالبد شکافی شماره(4) بحث بسیار شیرین نظری ادبی فلسفی هواداران. اسماعیل وفا یغمائی

کالبد شکافی شماره(4) بحث بسیار شیرین نظری ادبی فلسفی هواداران. اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi می 14, 2020 دیدگاه‌ها برای کالبد شکافی شماره(4) بحث بسیار شیرین نظری ادبی فلسفی هواداران. اسماعیل وفا یغمائی بسته هستند

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است

آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است

seyamaknaderi می 13, 2020 دیدگاه‌ها برای آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است بسته هستند

  هم میهنان، آزاداندیشان، حکومت اسلامی حاکم بر ایران از آغاز کسب قدرت، اقدام به سرکوب آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی کرد. دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین فکری، عقیدتی و مخالفین سیاسی،

بیشتر بخوانید »
آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است

آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است

seyamaknaderi می 13, 2020 دیدگاه‌ها برای آزادی بیان منتقدین و مخالفین، ضرورت یک مبارزه دمکراتیک است بسته هستند

  حنیف حیدر نژاد هم میهنان، آزاداندیشان، حکومت اسلامی حاکم بر ایران از آغاز کسب قدرت، اقدام به سرکوب آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی کرد. دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین فکری، عقیدتی

بیشتر بخوانید »
کالبد شکافی شماره 3 . کالبد شکافی یک میز گرد تلویزیونی علیه امیروفا یغمائی اسماعیل وفا یغمائی

کالبد شکافی شماره 3 . کالبد شکافی یک میز گرد تلویزیونی علیه امیروفا یغمائی اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi می 12, 2020 دیدگاه‌ها برای کالبد شکافی شماره 3 . کالبد شکافی یک میز گرد تلویزیونی علیه امیروفا یغمائی اسماعیل وفا یغمائی بسته هستند

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
اپوزیسیون و همبستگی بخش 1 پری عسگری رضا روحانی فواد پاشایی جهانشاه رشیدیان و دارا صالح زاده

اپوزیسیون و همبستگی بخش 1 پری عسگری رضا روحانی فواد پاشایی جهانشاه رشیدیان و دارا صالح زاده

seyamaknaderi می 12, 2020 دیدگاه‌ها برای اپوزیسیون و همبستگی بخش 1 پری عسگری رضا روحانی فواد پاشایی جهانشاه رشیدیان و دارا صالح زاده بسته هستند

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
از هر سو که بنگری هراس می بارد از خامنه ای

از هر سو که بنگری هراس می بارد از خامنه ای

seyamaknaderi می 11, 2020 دیدگاه‌ها برای از هر سو که بنگری هراس می بارد از خامنه ای بسته هستند

سیامک نادری از حوادث آبان ۹۸تا به امروز، چیزی جز بازتاب انکار ناپذیر هراس و هلاک گشت در روح و روان خامنه ای از شرایط بحرانی داخلی و بین المللی به نمایش نمی گذارد:

بیشتر بخوانید »
کالبد شکافی یک پرونده و یک اتهام کثیف علیه امیر وفا یغمائی و چند تن دیگر اسماعیل وفا یغمائی

کالبد شکافی یک پرونده و یک اتهام کثیف علیه امیر وفا یغمائی و چند تن دیگر اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi می 10, 2020 دیدگاه‌ها برای کالبد شکافی یک پرونده و یک اتهام کثیف علیه امیر وفا یغمائی و چند تن دیگر اسماعیل وفا یغمائی بسته هستند

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »
پیام امیر یغمایی به رهبری سازمان‌ مجاهدین و درخواست تماس با مادر خود

پیام امیر یغمایی به رهبری سازمان‌ مجاهدین و درخواست تماس با مادر خود

seyamaknaderi می 9, 2020 دیدگاه‌ها برای پیام امیر یغمایی به رهبری سازمان‌ مجاهدین و درخواست تماس با مادر خود بسته هستند

حقیقت مانا

بیشتر بخوانید »