“جنین خیانت شده”  شعر از سیامک نادری

seyamaknaderi آگوست 30, 2019 دیدگاه‌ها برای “جنین خیانت شده”  شعر از سیامک نادری بسته هستند
“جنین خیانت شده”  شعر از سیامک نادری

“جنین خیانت شده”             1392

 

زن

فّرعشق و زندگی

بی که  روزگار مجالش دهد

تا شکوفۀ پگاه ، شکوفۀ ایثارش

 

روزگار

مردانه هوسی برمی تافت

زایش تقدیری

که زن را

حّوای بی های وهوی می خواست

در چنگ هوسی مردانه

و زندگی –  در جنین خیانت شده – درگور

 

و پرنده را خشکاند

و خیال تخمگذاری

در چشمه آزادی را

 

” زن اسرارآمیز است ” *

“جهان “

می توانست –  ” همچو کودک اش ” – باشد

 

آنک  – اما  –

ماه نشان اش کردند

بی گردی از سپیده خورشید

خط خاکستری

بموازات زندگی

گورکنی

در بُردار زندگی

رنجی مانا

 

بی شک

در تک ظُلام آسمان بخت روزگار !

” زن “

” بی تا ” بود .

بی مجال تولّدی

 

و اینگونه –  در انتهای شب

در قعر ظلمت

” تاریخ “

گوهر صدفش

” زن ” بود

بی شک

تولّد دیگر

خیال دیگر ” سپیده ” است

شقیقه* عشق

شهیق هوس

بر گلوی آزادی ست .

 

” زن اسرارآمیز است *” : عبارت کوتاه نقل به مضمون از فیزیکدان معروف  پرفسور استفان هاوکینز

شقیقه* :  مؤنث شقایق

ازکتاب:« عشق خواهر من است» سیامک نادری

 

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.