seyamaknaderi آوریل 12, 2019 دیدگاه‌ها برای بسته هستند
خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، سلام بر شما. سلامی پُر از گرما و امید. در قسمت نخست این بحث، به سیدحسن تقی‌زاده، یک مرد فکور در هیئت یک مرد عمل، اشاره شد. در این بخش به علی‌اکبر خان داور که او هم از رجال سیاسی دورهٔ رضاشاه بود می‌پردازم. متأسفانه بسیاری از ما با او و کار بزرگی که در ایران به انجام رساند، آشنا نیستیم و کارنامهٔ درخشان و سرگذشت غم‌بارش، کمتر برجسته شده، یک دلیلش این است که «ویرانگران عدالت خانه» و مرتجعین بازگشته به دستگاه قضا، دل خوشی از امثال او ندارند.
 
دولتمردان عصر رضاشاه (۲) 
علی‌اکبر داور، نماد مدرنیته اداری در ایران 
 
مقاله
 
فایل صوتی
ویدئو
Attachments area
Preview YouTube video علی‌اکبر داور نماد مدرنیته اداری در ایران

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.