سرکش تر از ستاره منم – ” زن ” – ” ماه ترین ” بردۀ شب – بی “سپییدارترین “

seyamaknaderi مارس 7, 2019 0
سرکش تر از ستاره منم – ” زن ” – ” ماه ترین ” بردۀ شب – بی “سپییدارترین “

“سرکش تر از ستاره منم”          ۱۳۹۲/۹/۹

 

سرکش تر از ستاره منم

” زن “

” ماه ترین ” بردۀ شب – بی “سپییدارترین “

خوناب دل ستاره منم

” زن “

زیباترین گل انسان خدا – زیرپا مانده ترین

سیب هوسم دادند – تلخ

پُر تُهمت پُر تابو

در لابلای نفس های زندگی – مرگبارترین

 

گردن آویز من است

طُوق بردگی

مهمیز میزندم

کنام انقیاد قرون

در رهنِ نابرابری – چون نوالۀ شب.

روزه دار ” سکوتم ” کردند

روزه دار  ” بی آزادی “

روزه دار ” بی سرود و ترانه “

” روزها “ی خشکیده در گلوی آزادی

چنگ می نوازد غمان نابرابری از تارهای احساسم

 

سرکش تر از ستاره منم

” زن “….بی که بخواهم …

همیشه چشمک زن !

همیشه چشمک زن !

همیشه چشمک زن !

بی که  بخواهد – همیشه

ایستاده بر سکوی رفیع ” اتهام ” پست

پُر تهمت ، پُر تابو !

 

آنک

تنها ستاره خدا منم

مهجورترین ستاره اش

محجوب ترین مغضوب

بی خارترین گلبن

 

زین پس

سرکش ترین ستارۀ عاصی خدا منم

دیگر

سرود اشکها – چشمه گاه ِ من نبود

و سکوت

مسلخِ ستارۀ سرکش

 

زین پس

بر عرشه حقیقت زیبا

در “عصرزیبای سرکشی “

در زهدان تازۀ برابری

کودکی خواهم زاد

که جهان و ” پیامبرش ” –

منم

زین پس

سرکش ترین ستارۀ عاصی وش خدا منم !

به مردان و دریاها بگو :

از امواج من مهراسند

زنان

پیامبران حقیقت اند

برامواج پر تلاطم دریای زندگی .

 

نه در کمین برابریم

نه برده دار دگر

نه آزمند برابریم

نه برده پرور دیگر

بی تا ترین پردۀ طلوع هوس آزادی و

چشمان پر تلالؤ عشقم

تولد سرکش ترین ستاره

در زهدان تازه های عصر !

 

ازکتاب:« عشق خواهر من است» سیامک نادری

سایت حقیقت مانا 

فرستادن دیدگاه »