یک چمدان پُرخالی، و دوگانگی های « کاوه آل حمود» بسود« رجوی» سیامک نادری

کاوه آل حمود با نام اصلی « جمعه آل حمودی» و یا با نام « هونی – هانی کاوه» ( Honey Kaveh ) خود را فعال چپ وسوسیالیست می نامد بیش از سه دهه ( و از اویل دهه ۶۰ در عراق و قرارگاه اشرف) درتشکیلات مجاهدین خلق حضور داشت و بطور اخص بدلیل اینکه عرب … ادامه خواندن یک چمدان پُرخالی، و دوگانگی های « کاوه آل حمود» بسود« رجوی» سیامک نادری