کیهان لندن – اعدام‌های تابستان ۶۷: فرصتی که رهبری مجاهدین برای رژیم به وجود آورد

seyamaknaderi سپتامبر 8, 2018 0

اعدام‌های تابستان ۶۷: فرصتی که رهبری مجاهدین برای رژیم به وجود آورد

سایت حقیقت مانا – ۱۷شهریور۹۷

 

فرستادن دیدگاه »