کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  سیامک نادری

  « نه آخوند، نه قزاق! مصدق روحت شاد»؟ درحالیکه تاکنون سایت مجاهدین ومریم رجوی درقبال دختران انقلاب هیچ عکس وخبری درج نمی کند والنهایه ازآنها با همان فرهنگ رژیم واطلاعیه های آنان از « دستگیری زنان بدحجاب» توسط رژیم جمهوری اسلامی نام می برد. اینک دریک اقدام بسا کینه توزانه که سراسررسانه های جهان … ادامه خواندن کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  سیامک نادری