کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  سیامک نادری

seyamaknaderi اکتبر 31, 2018 دیدگاه‌ها برای کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  سیامک نادری بسته هستند
کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  سیامک نادری

 

« نه آخوند، نه قزاق! مصدق روحت شاد»؟

درحالیکه تاکنون سایت مجاهدین ومریم رجوی درقبال دختران انقلاب هیچ عکس وخبری درج نمی کند والنهایه ازآنها با همان فرهنگ رژیم واطلاعیه های آنان از « دستگیری زنان بدحجاب» توسط رژیم جمهوری اسلامی نام می برد. اینک دریک اقدام بسا کینه توزانه که سراسررسانه های جهان شعارهای مردم را بازتاب می دهند:« رضا شاه – روحت شاد » و… رجوی وباند تبهکار بیت رهبری عقیدتی به کشف شعارجدید ازمردم پرداخته است:

« نه آخوند، نه قزاق! مصدق روحت شاد»

جعل وتحریف ودروغ وفساد وجنایت، ذاتی توتالیتاریسم ایدئولوژیک  ولایت فقیه و ولایت عقیدتی است. این همان مسعود رجوی است که درسال۱۳۸۸ رهبری مردم را به رضا پهلوی پیش کش می کرد( البته خطاب رجوی به امریکایی ها بود که دراشرف طرح سرنگونی رژیم را هم درسال۱۳۸۶ به ژنرال پترائوس داده بود…) درطی این چهاردهه رجوی هرگزبه هیچیک ازعهد وپیمانها واصول وارزشهای تعهد داده شده، چه دردرون سازمان وچه دربیرون سازمان پایبند نبوده ونیست.

 

همچنانکه در۱۸سفند سال ۱۳۹۶ نوشته بودم:

استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب

لینک ضمیمه است:

استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب

البته شعار اصلی رجوی چنین است:«‌ نه آخوند، نه قزاق!، جانم فدای مریم، جانم فدای رهبر»

سایت مجاهدین خلق:

جلوه پیشرو گرامی‌داشت ۷آبان: «نه آخوند، نه قزاق! مصدق روحت شاد»

۷آبان؛ پیروزی مردم و کانونهای شورشی

1397/08/08

لینک ضمیمه است:

https://article.mojahedin.org/i/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF

 

همچنین سایرلینک ها دراین زمینه:

 

https://news.mojahedin.org/i/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

نصب بنر مریم رجوی در تهران – گرامی‌داشت ۷آبان – فعالیت کانونهای شورشی در ایران

نصب بنر مریم رجوی در تهران – گرامی‌داشت ۷آبان – فعالیت کانونهای شورشی در ایران

نصب بنر مریم رجوی در تهران – فعالیت کانونهای شورشی

ادامه فعالیت‌ کانونهای شورشی، به‌ مناسبت هفتم آبانماه، در شهرهای ایران اسیر

 

نصب بنر مریم رجوی در بزرگراه آزادگان – تهران

اعضای کانون شورشی ۳۸۹ تهران بزرگ، در یک عمل شجاعانه انقلابی اقدام به نصب بنری از مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، بر پل عابر پیاده در بزرگراه آزادگان تهران کردند.

 

 

گرامی‌داشت روز کورش توسط کانونهای شورشی شیراز، کازون و مشهد

گزارش اقدامات اعضای کانونهای شورشی به‌ مناسبت هفتم آبان روز بزرگداشت کورش کبیر در شهرهای مختلف هم‌چنان به دستمان می‌رسد،

اعضای یکی از کانونهای شورشی در مسیر شیراز پاسارگاد، اقدام به پخش تراکت برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا، با تیتر درشت«مریم رجوی سیمای ایران آزاد» کردند. اعضای این کانون شورشی در یک اقدام جمعی همچنین پلاکاردی که بر آن شعار«مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی» به چشم می‌خورد و پوسترهای مریم رجوی را برافراشتند.

در کازرون نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی اقدام به پخش تراکتهایی حاوی تصویر مریم رجوی و برنامه ده ماده‌ای ایشان برای ایران آزاد فردا کردند. در فیلم ارسالی نصب تراکت بر روی درختان کنار خیابان یک پارک نشان داده شده است.

در مشهد نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر تراکتهای برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا را نصب کردند. تراکتهای پخش شده حاوی تصویر مریم رجوی و با تیتر مریم رجوی سیمای ایران آزاد بودند.

 

 

دیوارنویسی و نصب تراکت در شیراز، رشت، آذربایجان غربی و تهران

اعضای یکی از کانونهای شورشی شیراز اقدام به نصب تراکتهایی با تصویر و تیتر «مریم رجوی سیمای ایران آزاد» کردند. تراکتهای فوق همچنین حاوی برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا بودند.

در رشت نیز یکی از کانونهای شورشی اقدام به پخش تراکتی حاوی شعار «نه آخوند، نه قزاق، مصدق روحت شاد» و تصویری از آرم فروهر تزئین شده با رنگهای پرچم شیر‌ و‌ خورشید نشان ایران بود، کردند.

در آذربایجان غربی نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی اقدام به دیوارنویسی شعار «مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی» کردند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی تهران نیز بر روی پل عابر پیاده اقدام به درشت نویسی شعار «مرگ بر خامنه‌ای» کردند.

 

متن برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی

۱- از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
۲- ما خواهان یک نظام کثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
۳- ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
۴- مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد. هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.
۵- ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق‌سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری‌ سیاسی، معتقدیم و هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، برخوردار خواهند بود.
۶- ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
۷- ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله: «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.
ایران فردا، کشورِ برابری همه ملیت‌هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومتتصویب کرده، تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایه‌های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا کند.
۸- ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار، تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط‌زیست و احیای آن خواهد بود.
۹- سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی و احترام به منشور ملل ‌متحد خواهد بود.
۱۰- ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی خواهد بود.

………………………………………………………………………………………

رضاشاه سازنده ایران ‌نوین یا…؟

 

https://event.mojahedin.org/i/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-

%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

 

سایت حقیقت مانا .۸ آبان ۹۷

سایت حقیقت مانا -۸ آبان ۹۷

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.