کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب. سیامک نادری

استیصال ودرماندگی مریم رجوی ازشکوه نام دختران انقلاب درسراسرمیهن که دربرابرتمامیّت رژیم پلید ولایت فقیه، سرفراز قد برافراشته ورسانه های خارجی وحتی مقامات دولت ها وشخصیت هارا  به تحسین واداشته اند، مجاهدین را ناگزیرساخت تا درسایت خود مقاله ای تحت عنوان:« از سردار مریم بختیاری تا مریم رجوی» حقد وکین اسلام ضددمکراتیک ونابردبارمریم رجوی انتشاردهند. … ادامه خواندن کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب. سیامک نادری