چگونه اراذل و اوباش در ایران حکومت می کنند مینا اسدی

seyamaknaderi سپتامبر 10, 2019 0
چگونه اراذل و اوباش در ایران حکومت می کنند مینا اسدی

شما مردم ایران هستید…درکنار گرسنگان زندگی می کنید.در کنار کارگرانی که ماهها دستمزدشان را نگرفته اند. در کنار آموزگارانی که به سختی روزگار می گذرانند. در کشوری زندگی می کنید که جوانان در زندان ها زیر شکنجه جان می بازند. …کودکان خیابانی جلوی چشمان شما در خیابان می خوابند… کودکان ، از یک بیماری ساده میمیرند…آب ندارند ، نان ندارند، خانه ندارند. شما شاهد اعدام و سنگسار زنان هستید… شاهد آوارگی و در بدری جوانان هستید. شاهد قتل کولبران هستید…شاهد جنگ و جهل و دروغ هستید. شاهد قطع درختان وحراج آب و دریا و نابودی تپه ها و کوه ها هستید…شما ادعا می کنید که از این حکومت بیزارید . در محافل خانوادگی حرفهایی میزنید که بوی قرمه سبزی می د هد. حق زندگی دارید .حق دارید که شیوه و روش زندگیتان را خودتان انتخاب کنید. اما بدانید که فقط نگه دارنده ی این اراذل و اوباش دخالت خارجی ها نیست. شرکت شما دردسته ها …و مراسم با شکوهی که به خاطر عاشورا از طرف رژیم جنایتکار اسلامی ترتیب داده می شود، بخشی از تایید رژیمی ست که جوانان. کارگران.  زنان و آزادی خواهان را به زنجیر می کشد… می کشد.  به خاطر دختران و پسران خودتان هم که شده به این رژیم اعتبار ندهید… نا آگاهانه شریک جرم این جنایتکاران نه شوید.برای من ننویسید که مسلمانید وحق انتخاب مذهب دارید بارها به زبان ساده و قابل فهم نوشتم که باشید . هر چیز که می خواهید باشید،در خانه تان سینه بزنید و اشک بریزید. آنقدر توی سر و کله تان بزنید تا بهشت نبوده را توشه‌ی پس از مرگتان کنید.اما قاطی این ها نشوید. پیاده نظام این جلادان نشوید … شما که از این حکومت جز خون و مرگ و جنازه خاطره ای ندارید و حقوق بگیر این حکومت نیستید. اگر از ترس مرگ و دنیای دیگر در این مراسم شرکت می کنید، حکم قتل جوانان را امضا می کنید. گفته باشم!

 مینااسدی-شنبه هفتم ماه آگوست دوهزار و نوزده – استکهلم

منبع:پژواک ایران

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »