چرا دکتر مسعود نقره کار از بیانیه 14 نفر دفاع میکند

seyamaknaderi جولای 17, 2019 0
چرا دکتر مسعود نقره کار از بیانیه 14 نفر دفاع میکند

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »