پیشنهاد ، خواهش و ارزوئی برای همسوئی و همبستگی عملی در مبارزه با محمد رضا روحانی

seyamaknaderi دسامبر 4, 2019 0
پیشنهاد ، خواهش و ارزوئی برای همسوئی و همبستگی عملی در مبارزه با محمد رضا روحانی

 

 

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »