پرستوهای« رژیم ج ا» و نفوذ در سازمان خبات کردستان ایران . سیامک نادری

seyamaknaderi آوریل 14, 2021 دیدگاه‌ها برای پرستوهای« رژیم ج ا» و نفوذ در سازمان خبات کردستان ایران . سیامک نادری بسته هستند
پرستوهای« رژیم ج ا» و نفوذ در سازمان خبات کردستان ایران . سیامک نادری

 

 

سایت مجاهدین خلق اطلاعیه سازمان خبات کردستان متحد مجاهدین خلق را تحت عنوان« اطلاعیه مرکز امنیت سازمان خبات در ارتباط با توطئه جدید رژیم آخوندی» انتشار داد. هنوز چند ماهی از داستان نسیمه نعامی و امیرسعدونی و مهرداد عارفانی نگذشته است که سازمان خبات از نفوذ وزرات اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی در تشکیلات خبات خبرداد. در قسمتی از این اطلاعیه چنین آمده است:

«در اطلاعیه‌ها و مواضع قبلی خود گفتیم که رژیم با استفاده از زنان فریب خورده (پرستو) که شماری از آنها به‌علت وضعیت سخت زندگی‌شان به دام مراکز امنیتی رژیم افتاده‌اند برای کار جاسوسی و کار زشت و به دام انداختن مبارزان و آزادیخواهان به کار گرفته می‌شوند. در همین راستا مدتی است که تلاشهای رژیم برای بکارگیری این زنان برای بدنام کردن پیشمرگان به‌خصوص پیشمرگان سازمان خبات بیشتر گسترش یافته و چند نفر که قبلاً از سازمان خبات اخراج شده‌اند به دام این مزدوران رژیم افتاده و تصاویر نامناسب از آنها منتشر شده است. »

اطلاعیه گویای حقایق ناگفته بسیاری است که می توانست علت اخراج اعضا را پیش از این بیان کند و یا پیش از این طی اطلاعیه رسمی اعلام نمایند. همچنانکه سازمان مجاهدین خلق هیچ اطلاعاتی از سه جاسوسی که سالیان بعنوان هوادار فعال مجاهدین فعالیت می کردند ارائه نداده است، سازمان خبات کردستان نیز از ارائه هر گونه اطلاعات و اسنادی خودداری کرده است و به طبع چنین اقدامی پرسش های بسیاری برمی انگیزد.

مسعود رجوی بارها در نشست های مختلف در قرارگاه اشرف در عراق و در نشست های عمومی با اعضا در باره سازمان خبات کردستان و کاک بابا شیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات گفت است:« خبات همواره از کمک های مالی و امکاناتی و حتی تسلیحاتی ما برخوردار بوده است.»

سازمان خبات از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت حمایت می کند. همچنین در سال گذشته در« مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد تاسیس سازمان خبات کردستان ایران» محمد رضا( ادیب) خوانساری در مراسم آنها شرکت کرده بود. ادیب خوانسای همان فردی است به همراه محمد سید المحدثین جهت اعمال فشار به محمد رجوی فرزند مسعود رجوی در نروژ از آن نام برده شده است. نامه محمد رجوی در فیسبوک موجود است( ۲):

سایت همبستگی ملی در باره این مراسم نیز اینچنین نوشته است:

در بخشی ازاین مراسم پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت چهلمین سالگرد تإسیس سازمان خبات، توسط برادر مجاهد محمد رضا(ادیب) خوانساری قرائت شد. در زیر متن این پیام را ملاحظه کنید:( ۳)

کاک بابا شیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات در مراسم های مختلف مجاهدین و شورا و همچنین در مراسم ویلپنت پاریس در جلسه سالیانه مریم رجوی سخنرانی کرد( ۴)

ضمیمه:

۱) اطلاعیه مرکز امنیت سازمان خبات در ارتباط با توطئه جدید رژیم آخوندی

https://news.mojahedin.org/i/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C

۲) محمد رجوی: باج خواهی برای تحت فشار گذاشتن من!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2925778174365815&id=100008009839484

۳) مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد تاسیس سازمان خبات کردستان ایران

https://www.hambastegimeli.com/%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7/81538-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?fbclid=IwAR3GgPTpifLlPJPa7x0q19xbPlD3dtp5lKmS7T3xlfkBmMkm5oSKhTKjSrU

۴) کاک بابا شیخ حسینی – دبیر کل سازمان خبات کردستان ایران – بازپخش

https://www.youtube.com/watch?v=9DfFeDKPXo8

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.