پدیده مافیایی قاچاق انسان توسط مریم ومسعود رجوی اسامی ۳۵۰تن افراد قاچاق شده– همراه با۱۵۰عکس

seyamaknaderi آوریل 2, 2018 0
پدیده مافیایی قاچاق انسان توسط مریم ومسعود رجوی اسامی ۳۵۰تن افراد قاچاق شده– همراه با۱۵۰عکس

پدیده مافیایی قاچاق انسان درمجاهد%D

 

اسامی نزدیک به ۳۵۰ تن قاچاق انسان ب%8

 

عکس ۱۵۰ تن ازافراد قاچاق انسان به ع%B

فرستادن دیدگاه »