ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران

seyamaknaderi مارس 1, 2018 0
ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران

ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص ص%B

 

سایت حقیقت مانا – سیامک نادری ۱۰ اسفند۱۳۹۶

فرستادن دیدگاه »