نوری جنایتکار در زندان، دشمنی رجوی، کشتار مردم و دروغ های رژیم، دشمنی با امپریالیسم یا خدمت به رژیم

seyamaknaderi دسامبر 19, 2019 دیدگاه‌ها برای نوری جنایتکار در زندان، دشمنی رجوی، کشتار مردم و دروغ های رژیم، دشمنی با امپریالیسم یا خدمت به رژیم بسته هستند
نوری جنایتکار در زندان، دشمنی رجوی، کشتار مردم و دروغ های رژیم، دشمنی با امپریالیسم یا خدمت به رژیم

حقیقت مانا 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.