نه به رهبر عقیدتی،نه به مدعی فرضی تخت وتاج ،آری به حاکمیت مردمی با نگاه محمد رضا روحانی

seyamaknaderi آگوست 30, 2018 0

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »