نفوذ و جاسوسی رجوی در میان شخصیت ها و گروه های خارج ازکشور سیامک نادری

همچنانکه درباره آقای نوری علا ومهستان وحزب سکولار دمکرات و بکارگیری عناصری که به ایران رفته و با وزارت اطلاعات همکاری داشته روشنگری کردم و متأسفانه تا کنون ناگزیر سکوت پیشه کرده اند، درباره عناصر نفوذی و جاسوس و یا وامدار و وابسته به تشکیلات مجاهدین خلق و رجوی نیز، لازم به روشنگری است، زیرا … ادامه خواندن نفوذ و جاسوسی رجوی در میان شخصیت ها و گروه های خارج ازکشور سیامک نادری