«نفوذی ها؟ و پرونده جنسی زن شورا رهبری و فرمانده اشرف دردادگاه آلمان- ۵مهر۶۰»- سیامک نادری

seyamaknaderi اکتبر 10, 2018 0
«نفوذی ها؟ و پرونده جنسی زن شورا رهبری و فرمانده اشرف دردادگاه آلمان- ۵مهر۶۰»- سیامک نادری

تیتر مصاحبه:« «نفوذی ها؟ و پرونده جنسی زن شورا رهبری و فرمانده اشرف دردادگاه آلمان- ۵مهر۶۰» است،گویا جناب آقای سعید بهبهانی ایمیل را رؤیت نکرده بودند. با عرض پوزش

سایت حقیقت مانا – ۱۷مهر۹۷

فرستادن دیدگاه »