لالائی برای سیمین…. اسماعیل وفا یغمائی

seyamaknaderi مارس 3, 2019 0
لالائی برای سیمین…. اسماعیل وفا یغمائی

این لالائی را برای سیمین نازنینم زمزمه کردم یادگار از پدر بزرگی که تمام عمر برای ازادی سرود و از بیشرفان روزگار و مفتی مفتخور فاسد و مزدوردیوث  تهمت خورد باشد که در امتداد سرودهای ازادی این ترانه ارامش بخش خواب کودکان ایران آزادفردا گردد 

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »