“فقیه هراس “

seyamaknaderi مارس 26, 2018 دیدگاه‌ها برای “فقیه هراس “ بسته هستند
“فقیه هراس “

 

“فقیه هراس “              ۱۳۹۲/۵/۹

اندیشه بُخل

فکر پینه بستۀ قدرت

بسته بندی جهل

کادو پیچ هراس

بید بُن لرزان

از مهابت ” آزادی ” !

و انگشت تماس

بر صفحه وب

چون بید بُنی می لرزی !

از یک ایمیل

از یک ” همراه “

از صدا ، با صدا

یک پچ پچ

از نسیم هوای آزاد

از یک نجوا

از دل گویه های نهان

ترسان و پاورچین !

از یک ” خبر ” وستاره داربودنش

وستاره های دنباله دارش

و نقطه چین در پس خبر

یعنی ” تداعی ” سانسور

از هر چیز گفته

نا گفته ایی…

از ” زمان ” می ترسی !

از گام عقربۀ ثانیه ها

چه بوالعجب ” مترسکِ ” !

خود ترسی ؟!.

 

از  پوستواره ات بدر آ

” فقیه هراس “

بنمایش بگذار

خود را

پاسبان ” تابو ” هایت را

عریان کن

عربدۀ تو خالی ” ارعابت ” را

بنمایش بگذار

گوشت قربانی و

توپ پُر از ” جاه ” ات را

به من بگو

به مردم بگو

به جهان بگو

به خدا بگو

ای فقیه هراس

از چه می ترسی ؟ !

چه بوالعجب ؟

تو مترسکِ خود ترسی !

ازکتابک«‌قرارمان عشق بود، نه کین!» سیامک نادری

 

سایت حقیقت – مانا ۶ فروردین ۹۷

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.