فراخوان جمعی از مادران و زنان دادخواه در ایران: تا دفاع از حقوق بشر به امری ملی و همگانی بدل نشود، دنیا صدای دادخواهی و حق‌طلبانه مردم ایران را نخواهد شنید

seyamaknaderi دسامبر 1, 2020 0
فراخوان جمعی از مادران و زنان دادخواه در ایران: تا دفاع از حقوق بشر به امری ملی و همگانی بدل نشود، دنیا صدای دادخواهی و حق‌طلبانه مردم ایران را نخواهد شنید

– روی سخن ما با شما است؛ شما که در دست حکومتی جبار و تمامیت‌خواه اسیر نیستید و در کشورهایی زندگی می‌کنید که از مواهب حقوق بشر و حمایت قانون برخوردارید و هراسی از بازداشت و شکنجه و زندان و اعدام ندارید. شمایی که می‌دانید در داخل کشور هیچ مرجعی برای دادخواهی ما خانواده‌هایی که عزیزی را از دست داده‌ایم و یا عزیزی را در زندان داریم وجود ندارد! ما اکنون از شما می خواهیم که دادخواه ما خانواده‌ها باشید و فریاد حق‌طلبانه ما را در دنیا طنین‌افکن کنید!

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ دسامبر ۲۰۲۰

هموطنان عزیز خارج از کشور،
روز ۱۰ دسامبر سالروز تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و روز جهانی حقوق بشر است؛ حقوق بشری که ما مردم مظلوم ایران از ابتدایی‌ترین و طبیعی‌ترین آنها در زمینه‌های فردی مانند حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی انتخاب دین، حق آزادی انتخاب پوشش و ورزش، حق سفر و حق حضانت فرزند برای زنان و غیره محروم هستیم.

ما از داشتن حق انتخابات آزاد، حق تشکیل احزاب، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی مستقل (حاکمیت حتی نهادهای خیریه و غیرانتفاعی مستقل را هم تحمّل نمی‌کند)، حق تجمع و اعتراضات مسالمت‌آمیز و سایر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی بشر نیز محروم هستیم و در صورتی که به این محرومیت‌ها اعتراض کنیم، پاسخ حکومت به معترضان و منتقدان، زندان و شکنجه و اعدام است.

آزادگان، وجدان‌های بیدار در سراسر جهان!
قانون و قوه قضائیه که در سایر کشورها مدافع عدالت و پناهگاه مظلومان است، در کشور ما ایران اما از ظالمان و غارتگران و متجاوزان به حقوق مردم دفاع می‌کنند، درحقیقت دستگاه قضائی و حاکمیت جمهوری اسلامی، خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر در کشور ما محسوب می‌شوند.

حاکمیت و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، دست در دست نیروهای امنیتی و سرکوبگر به دنبال ایجاد ترس و وحشت در جامعه هستند و برای جلوگیری از جنبش دادخواهی مردم ایران نه تنها آزادیخواهان را دستگیر و شکنجه می‌کنند و به قتل می‌رسانند، بلکه خانواده‌های آنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. در یک کلام، ما شهروندان ایران گروگان حکومتی هستیم که خود را مالک همه چیز حتی جان انسان‌ها می‌داند و هر زمان که اراده کند می‌تواند انسانی را زندانی و شکنجه کند و یا جانش را بگیرد و خانواده‌اش را به سکوت وادار کند و حتی اجازه برگزاری مراسم یادبود به خانواده‌هایی که عزیزی را از دست داده اند ندهند.

هموطنان آزادیخواه و مدافع حقوق بشر در خارج از کشور!
روی سخن ما با شما است؛ شما که در دست حکومتی جبار و تمامیت‌خواه اسیر نیستید و در کشورهایی زندگی می‌کنید که از مواهب حقوق بشر و حمایت قانون برخوردارید و هراسی از بازداشت و شکنجه و زندان و اعدام ندارید. شمایی که می‌دانید در داخل کشور هیچ مرجعی برای دادخواهی ما خانواده‌هایی که عزیزی را از دست داده‌ایم و یا عزیزی را در زندان داریم وجود ندارد! ما اکنون از شما می خواهیم که دادخواه ما خانواده‌ها باشید و فریاد حق‌طلبانه ما را در دنیا طنین‌افکن کنید؛ گرچه ما می‌دانیم که برخی از شما سال‌ها است که چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی در این امر کوشا بوده‌اید، اما ما این را هم خوب می‌دانیم که تا دفاع از حقوق بشر برای ما ایرانیان داخل و خارج به امری ملی و همگانی بدل نشود و همه گروه‌های مدنی و حقوق بشری و سیاسی یکصدا نشوند، دنیا صدای دادخواهی و حق‌طلبانه مردم ایران را نخواهد شنید. شما می‌توانید متحد و مؤثر از «حقوق بشر» ما مردم ستمدیده ایران در داخل کشور دفاع کنید و رسالت تاریخی خود را به انجام رسانید.

۱-گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر
۲- شهناز اکملی، مادرمصطفی کریم بیگی
۳-سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار
۴- ایران الهیاری، مادر مهرداد معین فر
۵- شهلا انتصاری، امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر
۶- محبوبه رضائی، مادر پژمان قلی پور
۷-فاطمه سپهری، امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر
۸- ناهید شیرپیشه، مادرپویا بختیاری
۹-حوریه فرج زاده، خواهر شهرام فرج زاده، امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر
۱۰- مهناز کرمی، مادر وحید دامور
۱۱- بهجت لک، مادر بهمن (رضا) جعفری
۱۲-نوشین محمودی، مادر علیرضا انجوی
۱۳- نرگس منصوری، امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر
۱۴- صدیقه مالکی فر، همسر هاشم خواستار، امضاکننده بیانیه ۱۴
۱۵- فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر
۱۶- زینب محمدی، مادرمحمد طاهری
۱۷- پوران ناظمی، امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر

تکثیر از «کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی»
سه شنبه ۱۱ آذر ما ۱۳۹۹
یکم دسامبر ۲۰۲۰ forirankarzar@gmail.com

منبع:‌ کیهان لندن

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »