فحاشی جنون آمیز رجوی به  مردم و ترند جهانی در باره مریم رجوی و اینترنشنال

seyamaknaderi جولای 19, 2020 دیدگاه‌ها برای فحاشی جنون آمیز رجوی به  مردم و ترند جهانی در باره مریم رجوی و اینترنشنال بسته هستند
فحاشی جنون آمیز رجوی به  مردم و ترند جهانی در باره مریم رجوی و اینترنشنال

سیامک نادری

رجوی کاربران ایرانی را که هشتگ ارسال کرده بودند  «کرم خاکی زمانه و حیوان و…» نامید.

با پوزش از همیهنان عزیز ، برغم توهین و فحاشی ناگزیرم جهت آشنایی و شناخت ماهیّت و فرهنگ مسعود رجوی و « اسلام دمکراتیک و بردبار» مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده رجوی، سخنان رجوی را منتشر کرده و به آگاهی عموم برسانم.

پس از ترند جهانی«‌مریم رجوی گه خورد» و انتشار آن در تلویزیون اینتر نشنال، مسعود رجوی تحت عنوان سخنگوی مجاهدین خلق ضمن فحاشی به مردم از قبیل:

«‌ سگهای سایبری – پارس کردن-  درنده خو- لجن‌پراکنی نیابتی‌های رژیم- جیغ‌های بنفش آخوندها و مزدوران و پشتیبانان کف بر دهان- رعشه و هذیان و لرزه‌های دوران سرنگونی( حاکمیّت مجاهدین)- تفاله‌ها و کرم‌های خاکی زمانه – چه شد آنهمه لاف و گزاف در بارهٔ آزادی بیان و حقوق‌بشر و آزادی عقیده و پوشش؟- فکر کردن” هم خاص انسان آگاه و اندیشمند است و ربطی به‌حیوانات نظام ندارد.» پرداخت و تهدید کرد:« حسابرسی در پیش است.»

 

منتخبی از فحاشی و تهدیدهای رجوی:

« پارس کردن و غیظ بی‌انتهای سگ‌های سایبری نظام به‌خاطر انعکاس بخشی از سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در یک شبکه تلویزیونی از درنده‌خویی و وحشت بی‌پایان دوران سرنگونی »

« چرا این‌قدر از پخش قسمتی از سخنرانی آن هم به‌طور مخدوش در عین حضور و لجن‌پراکنی نیابتی‌های رژیم می‌ترسید؟»

 « از او باید پرسید چه موقع به انگلیس پناهنده می‌شود و اسرار پرس‌تی‌. وی را در ایران ‌اینترنشنال بازگو می‌کند!»

« جیغ‌های بنفش آخوندها و مزدوران و پشتیبانان کف بر دهان و پاسداران برون‌مرزی نظام علیه مجاهدین و مقاومت ایران، حاکی از رعشه و هذیان و لرزه‌های دوران سرنگونی است. همه با هم بترسید، بترسید، حسابرسی در پیش است»

« تا آنجا که به مجاهدین برمی‌گردد وقتی که خمینی تنوره‌های میلیونی می‌کشید، کک‌شان نمی‌گزید، چه رسد به تفاله‌ها و کرم‌های خاکی زمانه»

« به نیابتی‌های رژیم هم باید گفت چه شد آنهمه لاف و گزاف در بارهٔ آزادی بیان و حقوق‌بشر و آزادی عقیده و پوشش. پیوندتان با سفیر و سفارت رژیم و دیپلمات تروریستها مبارک»

« عجیب است که رژیم و مزدوران آن در برابر این‌همه گزارشهای تلویزیون اینترنشنال از بقایای شاه و شیخ هیچ واکنشی ندارند اما به‌مجاهدین که می‌رسد به قول خودشان از دست ”فرقه تروریستی سرگیجه“ میگیرند. داروی رفع سرگیجه گرد ولایت فقیه است اما بیش از حد مصرف نکنید!»

سخنان رجوی :

لینک ضمیمه است:

https://news.mojahedin.org/i/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88

 

سایت مجاهدین خلق ایران

پارس کردن و غیظ بی‌انتهای سفیر رژیم در لندن به‌خاطر انعکاس بخشی از سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در یک شبکه تلویزیونی – سخنگوی مجاهدین

1399/04/28

سخنگوی مجاهدین: پارس کردن و غیظ بی‌انتهای سفیر رژیم در لندن و گله دیگری از سگ‌های سایبری نظام به‌خاطر انعکاس بخشی از سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در یک شبکه تلویزیونی از درنده‌خویی و وحشت بی‌پایان دوران سرنگونی خبر می‌دهد. چرا این‌قدر از پخش قسمتی از سخنرانی آن هم به‌طور مخدوش در عین حضور و لجن‌پراکنی نیابتی‌های رژیم می‌ترسید؟

جای دژخیم بعیدی‌نژاد که دو سال پیش هم برای مجاهدین در آلبانی خط و نشان تروریستی می‌کشید در کنار دیپلمات تروریست در حال محاکمه در دادگاه در بلژیک خالیست. از او باید پرسید چه موقع به انگلیس پناهنده می‌شود و اسرار پرس‌تی‌. وی را در ایران ‌اینترنشنال بازگو می‌کند!

سخنگوی مجاهدین: جیغ‌های بنفش آخوندها و مزدوران و پشتیبانان کف بر دهان و پاسداران برون‌مرزی نظام علیه مجاهدین و مقاومت ایران، حاکی از رعشه و هذیان و لرزه‌های دوران سرنگونی است. همه با هم بترسید، بترسید، حسابرسی در پیش است.

قطعنامه دو حزبی اکثریت کنگره آمریکا راجع به حمایت از قیام مردم ایران، طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی و ضرورت برقراری یک جمهوری دمکراتیک، غیرمذهبی و غیراتمی پیام روشنی به بقایای شیخ و شاه است.

بیانیه شخصیت‌های برجسته آمریکایی در گردهمایی جهانی مقاومت ایران تصریح می‌کند: زمان حسابرسی از رژیم ایران فرا رسیده است. روزهای بنیادگراهای مذهبی حاکم بر ایران به شمارش افتاده است.

دولت انگلیس باید مانند آلبانی سفیر، دیپلمات‌تروریستها و مأموران اطلاعات رژیم را اخراج کند.

تا آنجا که به مجاهدین برمی‌گردد وقتی که خمینی تنوره‌های میلیونی می‌کشید، کک‌شان نمی‌گزید، چه رسد به تفاله‌ها و کرم‌های خاکی زمانه که به اربابانشان در سپاه و اطلاعات و بیت‌العنکبوت خامنه‌ای می‌گوییم بجنگ تا بجنگیم.

به نیابتی‌های رژیم هم باید گفت چه شد آنهمه لاف و گزاف در بارهٔ آزادی بیان و حقوق‌بشر و آزادی عقیده و پوشش. پیوندتان با سفیر و سفارت رژیم و دیپلمات تروریستها مبارک.

عجیب است که رژیم و مزدوران آن در برابر این‌همه گزارشهای تلویزیون اینترنشنال از بقایای شاه و شیخ هیچ واکنشی ندارند اما به‌مجاهدین که می‌رسد به قول خودشان از دست ”فرقه تروریستی سرگیجه“ میگیرند. داروی رفع سرگیجه گرد ولایت فقیه است اما بیش از حد مصرف نکنید!

****

قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس ارتجاع: رجوی مردم را در خیابان می‌کشت… رجوی پرونده‌سازی برای تحریم ایران می‌کند. فهمیدن جنایتهای رجوی به‌فکر کردن نیاز ندارد.

سخنگوی مجاهدین: “مردم” نبود بلکه سران و مهره‌های جنایتکار رژیم از قبیل لاجوردی و صیاد شیرازی بود و رئیسی هم باید به ‌آنها ضمیمه شود! تحریم هم برای “ایران” نبود بلکه تحریم رژیم بود که باید تا سرنگونی بیشتر و بیشتر شود! “فکر کردن” هم خاص انسان آگاه و اندیشمند است و ربطی به‌حیوانات نظام ندارد.

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.