غبارزدایی از آینه‌ها  کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷

seyamaknaderi فوریه 8, 2019 0
غبارزدایی از آینه‌ها  کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷
حدود چهار دهه از انقلاب بزرگ ضدسلطنتی می‌گذرد و با اینکه شماری از رخدادهای مربوط به آن زیر نور قرار گرفته؛ و اسنادش منتشر شده‌است، اما هنوز برخی، سیاست حقوق بشر کارتر، کنفرانس گوادلوپ و مأموریت ژنرال هایزر را باعث و بانی آن معرفی می‌کنند. غافل از اینکه شرط خارجی به اعتیار مبنا است که وارد عمل می‌شود. سیاست حقوق بشر کارتر بمثابه شرطی خارجی مؤثّر بود. کنفرانس گوادلوپ و مأموریت ژنرال هایزر هم به این یا آن واقعه؛ سمت و سو داد، اما عامل اصلی تغیبر، آتش زیر خاکستر در جامعه ایران بود که به خیزش و خروش مردم ایران انجامید و آنان درست یا غلط با نظام شاهنشاهی درافتادند.
 
غبارزدایی از آینه‌ها 
کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷
مقاله
فایل صوتی
ویدئو
Attachments area
Preview YouTube video گوادلوپ؛ هایزر، انقلاب ۵۷

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »