عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۶) قراردادِ نوامبر ۱۸۱۴ (عهدنامهٔ تهران) همنشین بهار

seyamaknaderi نوامبر 5, 2018 0
عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۶) قراردادِ نوامبر ۱۸۱۴ (عهدنامهٔ تهران) همنشین بهار
خانم‌ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، سلام بر شما
در بررسی مباحث تاریخی، متن قراردادها و عهدنامه‌هایی که میان کشورها امضاء شده، شایان توجه‌است. در مباحث پیشین، معاهده فینکنشتاین، قرارداد مُجمَل، عهدنامهٔ مُفَصّل، عهدنامهٔ گلستان و معاهده ترکمانچای اشاره شد، که بصورت مقاله، فایل صوتی و ویدئو، در سایت خودم موجود است. در این قسمت به عهدنامهٔ تهران – قرارداد نوامبر ۱۸۱۴ Treaty Tehran, 25th November,1814 می‌پردازم.
عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۶) قراردادِ نوامبر ۱۸۱۴ (عهدنامهٔ تهران)
مقاله
ویدئو
 
Attachments area
Preview YouTube video قرارداد نوامبر ۱۸۱۴ عهدنامهٔ تهران

سایت حقیقت مانا – ۱۴آبان ۹۷

فرستادن دیدگاه »